Stichting Conatum richt zich op:

  1. Senioren
  2. Mensen met een lichamelijke beperking
  3. Mensen met een psychische beperking
  4. Mensen met een psychische diagnose, zoals dementie, depressie, adhd
  5. Mensen met aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel
  6. Blinden en slechtzienden
  7. Schoolgaande jeugd (basisschool)