Jaarverslag 2019

Projectplan: aanpak eenzaamheid bij ouderen

Projectplan: Denkacademie

Projectplan: damscholen in Kameroen

Jaarverslag 2018

Notulen bestuursvergadering 5 april 2019

Het kvk uittreksel.

Huishoudelijk reglement

Oprichtingsakte dd 13 februari 2007