Stichting Conatum is afhankelijk van sponsors, donateurs en fondsen.
Anders zijn wij niet in staat onze projecten uit te voeren.
U kunt ons ondersteunen door:

– een donatie of gift over te maken
– ons te sponsoren
– fondswerving
– lid te worden van onze club van 50

Ons bankrekeningnummer is NL21RABO 0 337 223 475.

Alvast bedankt voor uw steun!