Stichting Conatum is afhankelijk van sponsors, donateurs en fondsen.
Anders zijn wij niet in staat onze projecten uit te voeren.
U kunt ons ondersteunen door:

– een donatie of gift over te maken
– ons te sponsoren
– fondswerving
– lid te worden van onze club van 50

Ons bankrekeningnummer is NL21RABO 0 337 223 475.

Stichting Conatum is Anbi gecertificeerd.
Stichting Conatum staat geregistreerd als Anbi-gecertificeerd met RSIN  nummer 8176 04789.
Wij voldoen aan de richtlijnen van Anbi.
Dat betekent bijvoorbeeld dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Alvast bedankt voor uw steun!