Programma

  • Geheugentraining
  • Preventie Alzheimer
  • Sociaal
  • Fijne motorische vaardigheden

Geheugentraining

Het is belangrijk voor senioren om hun geheugen te blijven trainen. Door hun geheugen te blijven trainen zullen ze minder last hebben van ouderdomskwalen als geheugenverlies, het binnenlopen van een kamer maar vervolgens niet meer weten wat ze willen doen etc. Het damspel leent zich hier uitstekend voor. De senioren worden uitgedaagd om actief dingen te onthouden. Door hier mee bezig te zijn onderhouden ze hun geheugen. Er wordt bijvoorbeeld van ze gevraagd dat ze de haarlemmerzet onthouden of een vorm die in het damspel op het bord kan komen als een piramide. Door deze vormen regelmatig te herhalen wordt het geheugen getraind.

Preventie alzheimer

  • Hersenen fit houden
  • Preventie

De hersenen worden tegenwoordig gezien als een spier die je regelmatig moet trainen. Door nieuwe strategieën te bedenken, creatief na te denken en verschillende dingen te onthouden bij het dammen worden de hersenen fit gehouden. Dit helpt ook in de preventie van ouderdomsziektes als Alzheimer ’s.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa022252#t=article Dit onderzoek laat zien dat alzheimer zich langzamer ontwikkeld bij mensen die geëngageerd zijn in “mind games”.

Sociaal         

  • . Laagdrempelig
  • . Voorkomen isolering
  • . Bindmiddel jong en oud

Dammen is laagdrempelig, iedereen kan het leren, ook de mensen die nog nooit gedamd hebben. Het is een gezellige bezigheid en er is weinig materiaal (en toezicht) voor nodig om het te kunnen spelen. Voor veel ouderen in een verzorgingstehuis geldt bovendien dat zij eenzaam dreigen te worden. Door regelmatig een potje te dammen leren zij ook hun “huisgenoten” beter kennen. Daarnaast is het heel simpel om een keer 15 minuten bij de buurman of buurvrouw in naastgelegen kamer op bezoek te gaan en een potje te dammen. Door deze laagdrempeligheid kan ook isolering voorkomen worden.

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2733491113/Kenji+is+pas+10,+maar+nu+al+vrijwilliger+in+de+zorg+Ik+doe+dit+veel+liever+dan+voetballen.aspx

Een goed voorbeeld dat het ook een bindmiddel tussen jong en oud kan zijn is voorgaande filmpje. Iedere jeugdige vrijwilliger die een x in de week of een x in de maand komt helpen kan al gauw een potje dammen met de ouderen. Hierdoor is het spel ook een middel dat verschillende generaties bindt en waarin verschillende generaties elkaar kunnen vinden.

Fijne motorische vaardigheden

  • Revalidatie

Met leeftijd komen vaak ook ouderdomskwalen. Botten breken sneller of iemand krijgt een beroerte. Fijne motoriek heeft de volgende definitie “het maken van precieze bewegingen, vooral met je handen”. Hoewel het op het eerste gezicht niet zo lijkt heeft dammen ook invloed op de fijne motoriek. Bij het optillen en verschuiven van de schijven worden er verschillende spieren, gewrichten en pezen getraind. Hoewel het relatief onschuldig lijkt kan dit als dit regelmatig herhaald wordt een groot verschil maken in het herstel van ouderen.

Competentiebijdrage dammen ouderen

De 3 belangrijkste competenties die terugkomen in het dagelijks leven, zowel binnen het werk als in het gezin zijn de volgende 3: Strategisch denken, concentratie en besluitvorming

Strategisch denken:

Strategisch denken is als volgt te omschrijven: Doelgericht nadenken over de gevolgen van je handelingen. Wie kent het nou niet, je kind luistert weer eens niet en heeft straf verdiend. Dit kan een hele impulsieve straf zijn zoals een half uur op de gang zitten, maar ook een straf waar goed is over nagedacht als een dag geen computer/tablet e.d. Door hier bewust over na te denken kunnen de gevolgen op de langere termijn anders worden. Ook in het bedrijfsleven is strategisch denken van belang: Waar wil ik heen over 5 jaar, wil ik dan nog steeds op dezelfde positie in het bedrijf zitten? Wil ik doorgroeien naar een andere functie/afdeling? Willen we met het bedrijf de kant van de bitcoin en cryptocurrency op, dus, digitaliseren we, of laten we het juist zoals het is? Gaan we over naar een milieubewuste bedrijfsvoering, of juist niet? Om al deze vragen te beantwoorden is het belangrijk dat er doelgericht nagedacht wordt over de gevolgen van je handelingen. Op korte termijn kan bijvoorbeeld digitalisering veel problemen met zich meebrengen, terwijl dit op langere termijn, een jaar of 5, juist zeer voordelig kan zijn. Het is dus belangrijk om alle factoren mee te nemen. Juist dit laatste is ook erg belangrijk in dammen. Dammers moeten vaak onder tijdsdruk continue beslissingen nemen. Om de juiste beslissing te nemen is het dus van belang om op de langere termijn al een plan te hebben. Dammers moeten al 15 zetten van tevoren aanzien komen of ze de aanval in gaan, of dat ze juist moeten verdedigen. Door hierin te trainen wordt deze vaardigheid ontwikkeld en zo ook in het persoonlijke leven inzetbaar.

Concentratie:

Geconcentreerd werken, wie wil dat nou niet? Wie een goede concentratie heeft kan sneller en beter taken afmaken of vragen beantwoorden. Bij het dammen is concentratie zeer belangrijk. Eén moment van onoplettendheid en je kan al zomaar verloren staan. Door te dammen wordt deze vaardigheid dus ontwikkeld. Men leert vooral in de langere partijen om zich langere tijd achter elkaar te concentreren. Eén partij kan soms wel 4 uur duren. Tijdens deze 4 uur moet je continue geconcentreerd zijn. In het dagelijkse leven als ouder is dit natuurlijk ook van belang. De kinderen maken alleen maar lawaai terwijl jij nog net even iets af wil maken als het doen van de administratie. Of het doen van belastingaangifte. Door te dammen wordt deze vaardigheid getraind en gaat dit jou dus ook makkelijker af. Ook in het bedrijfsleven is het van belang. Om een hele dag geconcentreerd bezig te zijn op het werk is zeer lastig. Door te dammen verbetert de concentratie waardoor je meer gedaan krijgt in een kleiner tijdsbestek. Hierdoor blijft er meer tijd over om ook andere dingen op de werkvloer op te pakken.

Besluitvorming:

Ten slotte besluitvorming: Besluitvorming is een erg belangrijke vaardigheid. Uiteindelijk moet er een keus gemaakt worden tussen bijvoorbeeld 2 verschillende scholen, of 2 verschillende sporten voor de kinderen. In het damspel traint u deze vaardigheid. Dit doordat u constant een besluit moet nemen over de beste zet. Hierbij moeten verschillende factoren meegenomen worden als: Tijdsdruk, tegenstander, positie. Door dit op regelmatige basis te doen verbetert ook deze vaardigheid zich. Indien u nu moet kiezen tussen 2 scholen zult u merken dat het makkelijker wordt om de verschillende voor- en nadelen op een rijtje te zetten.  Hierdoor kunt u uiteindelijk een beter besluit nemen. Ook in het bedrijfsleven is het van belang. Denk aan vragen als: bezuinigen op de verkoopdienst of juist niet? Gaan we voor de beste kwaliteit voor de hoogste prijs of een zo laag mogelijke prijs? Door te dammen ontwikkelt u dus de vaardigheid besluitvorming.

Strategisch denken is als volgt te omschrijven: Doelgericht nadenken over de gevolgen van je handelingen.

Doelgericht kun je omschrijven als het naar een doel toe gericht denken. Je bedenkt dus vooraf al wat jouw handelen voor invloed heeft op de situatie in de toekomst. Op de korte termijn kan dit tijdstip zijn waarop je opstaat. Als je om 9 uur op het werk moet zijn en een half uur moet reizen en er pas om 8.15 uitkomt, zal je moeten haasten. Als je echter om 7.45 uit bed komt zal dit niet nodig zijn en heb je alle tijd. Het gaat er dus om dat je hier bewust over nadenkt. Heel veel mensen doen dit al, en dan voornamelijk op de kortere termijn. Maar de langere termijn wordt vaak vergeten. Bij strategisch denken is juist de langere termijn belangrijk, de toekomst dus. Deze is echter lastig te voorspellen en hierbij moet je rekening houden met veel verschillende factoren. Gaan we nu het huis kopen met een rentestand van 2,4% of blijven we nog een jaar huren en verwachten we dan dat de rente 1,5% is?

In het damspel wordt de vaardigheid om bij dit denken alle factoren mee te nemen, en ook juist op de langere termijn te denken, getraind. In een partij dammen moet men immers met de volgende factoren rekening houden: Tegenstander, huidige positie, tijd, kennistoepassing en het mentale aspect. Stel je voor: je moet jouw 20e zet in een dampartij afleveren, dan worden deze factoren als volgt ingevuld:

Tegenstander: In een partij moet je rekening houden met de sterkte van de tegenstander, is dit een tegenstander die (op papier) veel beter is dan ik? Is dit een tegenstander die juist veel slechter is? En ga je hierdoor meer risico nemen of juist minder?

Huidige positie: Is de positie waarin ik me op dit moment bevind een slechte positie of juist een goede? Op welke manier wil ik dat mijn huidige positie zich ontwikkelt op de lange termijn? Dus: Welke stand wil ik over 20 zetten bereiken?

Tijd: Heb ik op dit moment nog genoeg tijd over voor de tijdscontrole? Moet ik nog 20 zetten in 10 minuten doen, of heb ik nog anderhalf uur? Het is van groots belang om juist ook de tijdspanne in de gaten te houden

Kennistoepassing: Natuurlijk heb je bepaalde kennis over in dit geval een damstand. Er wordt van je gevraagd om deze kennis op de juiste manier in te zetten. Hierbij is het van belang dat je de verschillende soorten kennis die je hebt kan onderverdelen en op basis van de juiste kennis een beslissing maakt. Heb je in een dampartij een aanval, dan is je kennis over klassiek niet van toepassing, wordt de stand echter over 20 zetten klassiek dan moet je juist die kennis op dat moment al inzetten. Zo gaat het ook in het dagelijks leven. Je kan kennis hebben over de financiële regels op dit moment, maar nog niet over die van volgend jaar, de uitkering gaat 5% omlaag, of juist omhoog. Het is belangrijk om de juiste kennis te hebben en deze dan ook op de langere termijn toe te passen.

Mentale aspect: Ook het mentale aspect is heel erg belangrijk in een dampartij. Heeft de tegenstander bijvoorbeeld de vorige partij verloren? Heeft hij al een fout gemaakt in de partij? Zit hij de hele partij te zuchten en te steunen? Al deze dingen zijn van invloed op je beslissingen in de partij. Zo is het ook in het dagelijkse leven. Een mindere dag gehad? Of juist een goede dag? Dit heeft invloed op je beslissingen, door je hier bewust van te zijn kun je deze beslissingen op de juiste manier wegen en ervoor zorgen dat deze ook op de langere termijn de juiste beslissing zijn.

Kortom, In het damspel leert u om met verschillende factoren rekening te houden waardoor u de optimale beslissing kunt nemen

Concentreren, iedereen heeft er wel eens moeite mee. Uit een recent onderzoek in Groot-Brittannië blijkt dat een gemiddelde werknemer slechts 2 uur en 53 minuten per dag productief is. (https://www.vouchercloud.com/blog/office-worker-productivity/) In een gemiddelde dampartij moet een dammer zich echter 4 uur lang concentreren.  Door dit op regelmatige basis te doen word de spanningsboog waarin je je kan concentreren steeds groter. Hiernaast is het zo dat één kleine onoplettendheid in een dampartij al kan betekenen dat je verliest. Je hoeft bij het doen van een zet maar even 20 seconden niet te concentreren of je kunt al een fout maken en zomaar een schijf weggeven. Naast dat de spanningsboog vergroot betekent dit dus ook dat de concentratie zich nóg beter op een specifiek iets kan richten.

Patroonherkenning: Het onderscheiden, identificeren, classificeren, selecteren en versterken van patronen of kenmerken in beelden en/of gedrag. In het dagelijkse leven zijn er talloze patronen die ons dagelijks leven kleur geven. Denk aan je eetpatroon, slaappatroon, shoppatroon en ga zo maar door. Het is belangrijk om bewust te zijn van deze patronen waardoor deze positief verbeterd kunnen worden. Een van de andere patronen die nog niet genoemd is, is je werkpatroon. Wat doe je op je werk en op welke manier doe je dit? Vaak zorgt dit werkpatroon ervoor dat je gelukkig of juist ongelukkig bent op je werk. Denk bijvoorbeeld aan altijd maar weer die drukte, elke dag opnieuw.  Waarschijnlijk is er dan iets niet goed in je werkpatroon. Door de verschillende patronen in je leven te herkennen kun je eraan werken en ze verbeteren. In het damspel is het ook zo dat patroonherkenning heel belangrijk is, kijk

maar eens naar de volgende dia:

De zogenaamde piramide. Een patroon wat zeer veel voorkomt en voor veel mensen heel herkenbaar. Binnen het damspel zijn er nog talloze andere patronen die je leert herkennen indien je het damspel vaker speelt. Door hierin te trainen wordt de patroonherkenning verbeterd en kan hier dus ook in het dagelijks leven gebruik van worden gemaakt.

Competentiebijdrage dammen kinderen

Maatschappelijke redenen: In het maatschappelijke gedeelte wordt er uitleg gegeven over de meerwaarde die dammen heeft in de huidige maatschappij

Sociaal-emotionele vaardigheden: In dit gedeelte komen de sociaal-emotionele vaardigheden die de kinderen van dammen kunnen leren aan bod. Cognitieve vaardigheden: In dit gedeelte komen de cognitieve vaardigheden die de kinderen van dammen kunnen leren aan bod. Moderne 21e-eeuwse vaardigheden: In dit gedeelte komen de zogenaamde moderne 21e-eeuwse vaardigheden aan bod

Dammen als sociaal bindmiddel tussen jong en oud:

Dammen is laagdrempelig, hierdoor is de sport van jong tot oud te beoefenen, door de kinderen te leren dammen kunnen zij bijvoorbeeld een x een middagje gaan dammen met bejaarden. Het is dus een bindmiddel tussen jong en oud.

Digitalisering: Door de digitalisering in de huidige maatschappij moeten kinderen steeds minder zelf nadenken. Heel veel dingen doet de computer voor ze. De jongeren hoeven dus steeds minder zelf na te denken. Om dit gat op te vullen is dammen een goede optie.

Uitdagend: Kinderen kiezen steeds minder voor een uitdagende hobby.  Ze zitten vaker voor de televisie, zijn steeds meer met social media bezig. Er wordt steeds meer geconsumeerd in de maatschappij terwijl zij niks hoeven te doen. Door een uitdagend spel als dammen worden ze op 3 gebieden uitgedaagd, namelijk: Sociaal-emotionele vaardigheden, cognitieve vaardigheden en moderne 21e-eeuwse vaardigheden.

In het linker gedeelte van deze dia staan de zogenaamde Sociale vaardigheden:

Verplaatsen in ander: Doordat je bij dammen vooruit moet denken en vooraf moet bedenken wat de ander wil verplaats je je in zijn/haar perspectief. Interessant om in de ontwikkeling in de gaten te houden is ook het gedrag dat optreedt als de tegenstander na verlies moet huilen of vervelend gedrag vertoont.

Samenwerken: Dammen is natuurlijk een individuele sport, maar dat wil niet zeggen dat er niet wordt samengewerkt. Kinderen leren samen te werken door: samen te analyseren, dus kijken wat de beste zet is in een stand; samen een teamwedstrijd te spelen; samen te zoeken naar een combinatie; (quatre mains-dammen)

Respect: Respect is in elke sport natuurlijk heel belangrijk. Ditzelfde geldt ook voor dammen. Onsportief gedrag wordt niet getolereerd, en kinderen worden hierop aangesproken.

(Club: Kinderen die op de club komen, komen in contact met een heel nieuw sociaal netwerk, door op een club te komen leren ze dus meer kinderen kennen en wordt er ook van ze gevraagd hier goed mee om te gaan)

Netwerk: Doordat de damsport een relatief klein aantal beoefenaars kent kom je vaak dezelfde mensen tegen en bouw je hier ook een netwerk op. Voor de grote talenten zijn er WK’s en EK’s die over de hele wereld gespeeld worden waar je ook internationale contacten opdoet. Ook via internet kan er internationaal gedamd worden. Een school in Haarlem bijvoorbeeld heeft afgelopen jaar een online match gespeeld tegen een school uit China. Door dit soort initiatieven bouwen de kinderen al op jonge leeftijd een internationaal netwerk op en leren ze ook ander culturen kennen.

Rechts staan de emotionele vaardigheden

Geduld: Een dampartij kan soms veel langer duren dan je wilt, je tegenstander denkt volgens jou veel te lang na over 1 zet. Op zo’n moment is het belangrijk om je niet druk te maken maar geduld te blijven houden.

Concentreren: In een dampartij wordt een slordigheidje gelijk afgestraft. Je hoeft maar even 1 zet niet op te letten of je kan al zomaar 2 schijven achterstaan. Het is dus belangrijk dat je een hele partij lang geconcentreerd blijft. Door dit een partij lang te doen oefenen de kinderen zich dan ook in concentratie

Presteren onder spanning: Tijdens een dampartij ken je natuurlijk spanning: Je speelt op een zetje, ziet je tegenstander dit wel of niet? Als jij wint dan wordt jij of jouw school kampioen? Door in deze situaties te komen leren de kinderen om met spanning om te gaan en ook te presteren.

Presteren onder tijdsdruk: Bij dammen wordt ook een klok gebruikt. De tijd die aan de kinderen wordt gegeven varieert van 5 minuten per speler per partij, tot 2 uur per speler per partij. De kinderen leren dus om de tijd die ze hebben te verdelen, door gebruik te maken van casuïstiek kan een simulatie hiervan ook vormgegeven worden. De leerlingen leren hierdoor om te gaan met tijd en te leren dat ze ook binnen een bepaalde tijd moeten presteren

Zelfstandigheid: Dammen is een individuele sport, doordat de kinderen het allemaal zelf moeten doen leren zij zelfstandigheid, zij moeten zelf een zet verzinnen, zij moeten zelf vooruitkijken, etc. etc.

Omgaan met frustraties: Frustraties zijn er in verschillende soorten en maten, Kinderen leren om te gaan met frustratie die ontstaat na verlies, ze leren om te gaan met frustratie naar anderen toe tijdens een partij etc.

Cognitieve vaardigheden zijn de zogenaamde: inzichtelijke vaardigheden. Deze hebben te maken met het denken, het verstand, het intellect en het menselijk kenvermogen

Analyseren: Door standen te analyseren leren de kinderen te analyseren. Ze leren waar ze op moeten letten als ze een analyse moeten maken en trainen hun vaardigheid hierin

Creatief denken: In dammen zijn eindeloos veel mogelijkheden. Er zijn heel veel creatieve strategieën. Door steeds weer een nieuwe oplossing of nieuw plan te bedenken leren de kinderen creatief te zijn in hun denken.

Patroonherkenning: Binnen het dammen zijn verschillende patronen. Denk bijvoorbeeld aan de piramide, de vork, de hekstelling. Doordat de kinderen steeds weer opnieuw met deze patronen in aanraking komen leren zij deze patronen te herkennen. Indien een kind dit vaker doet ontwikkelt hij deze vaardigheden dus ook.

Vuistregels toepassen: Dammen kent verschillende vuistregels. Denk hierbij aan: Eerst denken, dan zetten. Aanraken is zetten, Kijk altijd of er eerst een combinatie inzit. Door deze vuistregels te leren en ze ook toe te passen in een partij ontwikkelen de kinderen deze vaardigheid

Verbanden zien en begrijpen: Binnen het damspel zijn er veel verbanden, op welke manier is bijvoorbeeld jouw stand rechts verbonden met jouw stand links?  Met welke achterliggende gedachte heeft je tegenstander juist die ene zet gedaan? Hierdoor ontwikkelen de kinderen ook deze vaardigheid.

Bij dammen ontwikkelt men ook de zogenaamde metacognitieve vaardigheden.

Metacognitieve vaardigheden is kort gezegd: Het bewust denken over de procesvoortgang en het eigen werk en dit beoordelen op effectiviteit; Uit feedback de informatie halen voor toekomstig leren en om doelen bij te stellen.

Doordat het damspel oneindig complex is leren de kinderen elke partij weer iets nieuws. Door elke partij te leren van de gemaakte beslissingen en de gekozen strategie ontwikkelen de kinderen ook deze vaardigheid. Het is hierbij wel van belang dat zij hierin actief gecoacht worden.

De basisscholen spreken tegenwoordig steeds meer over de moderne 21e-eeuwse vaardigheden. Dammen kan hier een grote bijdrage aan leveren

Dan gaat het voornamelijk om de volgende 4 punten: Kritisch denken, Creatief denken, Problemen oplossen en zelfregulering

Kritisch denken: De vaardigheid kritisch denken wordt als volgt omschreven:

“Vooral de vaardigheid om op een andere manier ergens naar te kunnen kijken, vanuit verschillende perspectieven. Als er bijvoorbeeld een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt, staan alle nieuwsfotografen meestal aan dezelfde kant. Maar er is er altijd eentje die juist vanuit een andere hoek unieke foto’s weet te maken. In het damspel leren de kinderen om vanuit verschillende perspectieven naar de stand te kijken. Wat de één goed vindt aan een stand, vindt de ander weer slecht. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan ontwikkel je deze vaardigheid. Een aantal van de vaardigheden die nodig zijn om kritisch te denken zijn de volgende: nieuwsgierigheid, openstaan voor perspectieven en vragen durven stellen. In het damspel wordt nieuwsgierigheid aangewakkerd. Doordat er zeer veel verschillende mogelijkheden zijn worden de kinderen bij het juiste materiaal getriggerd om nieuwsgierig te worden naar de mogelijkheden. Deze mogelijkheden kunnen ze dan vervolgens zelf ontdekken. Het openstaan voor perspectieven: Dammen is een subjectieve sport. Een stand wordt door de ene grootmeester als bijna gewonnen voor wit verklaard terwijl de andere grootmeester zegt dat deze bijna gewonnen is voor zwart. Door de kinderen vanuit verschillende perspectieven naar standen te leren kijken ontwikkelen zij ook deze vaardigheid. Vragen stellen is ook een belangrijke vaardigheid die in het damspel naar voren komt. Elke zet weer wordt er aan de kinderen gevraagd om de volgende vragen te stellen: Zit er een combinatie in voor mij? Zit er een combinatie in voor de tegenstander? Welke zet wil ik doen? Wat gebeurt er nadat ik deze zet gedaan heb op de langere termijn (5zetten)? Door de kinderen hier actief op te wijzen leren zij ook dat vragen stellen juist goed is.

Creatief denken: Creatief denken wordt als volgt omschreven:

“Creatief denken is een 21e-eeuwse vaardigheid. Het houdt in dat je op je eigen manier een oplossing kunt vinden voor een bestaand probleem. Je leert denken in mogelijkheden. Je ontwikkelt daarbij het zelfvertrouwen om dingen uit te proberen en jezelf te evalueren.  In dammen zijn eindeloos veel mogelijkheden. Er zijn heel veel creatieve strategieën. Door steeds weer een nieuwe oplossing of nieuw plan te bedenken leren de kinderen creatief te zijn in hun denken. De tegenstander zet je voor een probleem, hij dreigt om er 1 weg te geven en er 2 te slaan. Op welke manier ga je deze dreiging tegen? Je kunt het gaatje dichtzetten, maar kun je niet ook een lokzet spelen? Doordat er oneindig veel mogelijkheden zijn wordt creativiteit gestimuleerd

Problemen oplossen: Problemen oplossen wordt als volgt omschreven:

Leerlingen hebben vaak het idee dat ze een probleem juist niet zelf kunnen oplossen, omdat ze niet genoeg succeservaringen daarin hebben. In methodes worden vaak wel problemen voorgelegd, maar ook alle stappen om het op te lossen zijn al duidelijk. Dat stimuleert niet tot zelf nadenken of tot creatieve oplossingen te komen. Juist in het damspel is het zo dat de kinderen eigenlijk elke zet weer voor een nieuw probleem komen te staan. Door de kinderen met het juiste materiaal aan het werk te zetten wordt ook deze vaardigheid getraind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een combinatietest. Hierin worden de kinderen getraind om een probleem wat eraan zit te komen te voorkomen. Door de kinderen er bewust van te maken dat zij in het dammen problemen oplossen kunnen juist deze succeservaringen die van essentieel belang zijn getraind worden

Zelfregulering: Zelfregulering wordt onder meer als volgt omschreven:

Zelfregulering is het vermogen om een taak of proces doelgericht te kunnen voltooien en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen.

In veel definities komen de volgende bewoordingen terug:

Verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, Doordat kinderen individueel een potje dammen moeten zij verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die zij in de partij gemaakt hebben. Met het juiste lesmateriaal kunnen de kinderen hierin getriggerd worden.

Plannen en timemanagement. Plannen is van essentieel belang in het damspel. Je moet een bepaalde strategie al plannen om deze ook succesvol uit te voeren. Je moet een aanval bijvoorbeeld plannen, je moet eerst de juiste voorbereidingen nemen waarna je deze aanval pas kan nemen. Ook timemanagement is belangrijk in het dammen. Door kinderen een partij te laten spelen met ieders 5 minuten kunnen de leerlingen getriggerd worden om met timemanagement bezig te zijn. Zij moeten bepalen of zij in de opening of juist in het einde van de partij relatief gezien veel tijd willen gebruiken. Er zijn bijvoorbeeld spelers die gebruiken 4 minuten voor de 1e 10 zetten, terwijl er juist ook spelers zijn die 4 minuten gebruiken voor de laatste 10 zetten. Door dit te herhalen leren de kinderen op welke manier zij hun tijd in kunnen delen.

Kunnen concentreren en motiveren. Binnen het damspel is het van essentieel belang dat je je concentreert. Indien je ook maar 1 moment je concentratie verliest kan je zomaar direct verloren staan, denk hierbij terug aan het filmpje wat in het begin getoond werd. Door kinderen dit te laten ervaren leren zij om zich te concentreren. Reflecteren, omgaan met feedback. In elke dampartij leert een speler weer iets nieuws. Het is belangrijk dat de kinderen zich bewust worden van wat er goed en/of fout ging tijdens een partij. Door te kijken naar het eigen spel leren de kinderen dit te doen. Ook is het van belang dat de kinderen op een goede manier omgaan met feedback. Feedback van een coach kan bijvoorbeeld zijn: Je hebt echt een hele slechte partij gespeeld, je had dit niet moeten doen, je had op dit moment niet zus moeten kiezen. Kinderen moeten hiermee leren omgaan en juist door de grote mogelijkheid van feedback leent het damspel zich hier uitstekend voor. Inzicht hebben in eigen ontwikkeling. De kinderen die een langere tijd dammen zullen inzicht krijgen in de eigen ontwikkeling. Kinderen worden over het algemeen al na ongeveer 2 lessen een stuk beter, zij begrijpen dan al veel beter waar het dammen om gaat dan dat zij dit aan het begin deden. Maar de kinderen die 10 lessen gehad hebben zien bij zichzelf terug dat zij alweer een heel stuk beter zijn. Door de kinderen hier actief op te wijzen kunnen zij leren om inzicht te krijgen in hun eigen ontwikkeling.